top of page
Young Family

הדרכת הורים

הורים לפעוטות, ילדים ומתבגרים מתבקשים להגיע להדרכת הורים מדי ארבעה שבועות. לעיתים יש צורך להגיע בתדירות גבוהה יותר בהתאם למצבו של המטופל. הדרכת הורים היא חלק חיוני בשגרת הטיפול. השינוי מתחיל משיתוף פעולה מלא של ההורים, בניית תוכניות בהתאם לצורך של המטופל ויישומן במרחב הביתי.

bottom of page