top of page
Laptop

מפגשי אונליין

טיפול בזום צבר תאוצה החל מפרוץ נגיף הקורונה עקב ההגבלות וסגרים שהוטלו ברחבי העולם. כיום מטופלים רבים בוחרים בערוץ זה מסיבות שונות:

  • מיקום גיאוגרפי מרוחק – בגבולות המדינה ומחוצה לה

  • הישארות  במרחב הנוחות הביתי מתוך אילוץ או בחירה

  • טיפול שאינו נגיש למטופל מסיבות של הגבלה בתנועה

  • חשוב למצוא מקום שקט ופרטי במרחב הביתי על מנת שהטיפול / הדרכת הורים יוכלו להתקיים.

bottom of page